Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 7.06.2023

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE


o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00

M.Sc. Mykola Kravets

„Discrimination of homologous and isomeric dicarboxylic acids by gold nanoparticle-pillar[n]pyridinium ensembles”

Promotor:

dr hab. Volodymyr Sashuk, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

prof. dr hab. Violetta Patroniak (Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Organicznej)

dr hab. inż. Joanna Olesiak-Bańska, profesor uczelni (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku angielskim, za pomocą narzędzia Zoom.