Program Stypendialny PASIFIC

Data wpisu: 31.12.2020

Instytut Chemii Fizycznej PAN zaprasza naukowców ze stopniem naukowym doktora do aplikowania w ramach projektu PASIFIC.

PASIFIC to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk. W ramach programu 50 naukowców dowolnej narodowości otrzyma finansowanie na dwuletni staż podoktorski w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk. Aplikujący kandydaci mają swobodę wyboru obszaru badawczego, opiekuna naukowego, instytutu goszczącego oraz miejsca oddelegowania – najodpowiedniejszych do rozwoju ich badań i kariery. 

Aby aplikować do projektu PACIFIC, kandydat musi wybrać opiekuna naukowego, który zobowiąże się wspierać jego/jej badania. Lista dostępnych opiekunów naukowych z IChF PAN dostępna jest tutaj.

Więcej informacji o projekcie PACIFIC można znaleźć tutaj.