Dr Emil Kowalewski otrzymał nagrodę Polskiego Klubu Katalizy za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2022 roku

Data wpisu: 24.03.2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr Emil Kowalewski otrzymał nagrodę Polskiego Klubu Katalizy za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2022 roku. Nagrodzona praca pod tytułem Catalytic hydrogenation for technological applications and environmental protection została wykonana pod opieką dr hab. Anny Śrębowanej z Zespołu 21 IChF Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM. Dr Kowalewski będzie reprezentował Polskę w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowaną przez Europejską Federację Stowarzyszeń Katalitycznych (EFCATS). Gratulujemy!