Zmiana terminu obrony rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 23.11.2021

ZAWIADOMIENIE

o zmianie terminu obrony z 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) na 3 grudnia 2021 r. (piątek)

Publiczna obrona pracy doktorskiej

w dniu 3 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.00

mgr inż. Zbigniew Wojciech Wróbel

„Kompleksy cynkoorganiczne stabilizowane wybranymi ligandami tlenowo-azotowymi: Synteza, budowa, reaktywność i procesy samoorganizacji”

Promotor - prof. dr hab. Janusz Lewiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. Piotr Sobota (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

- prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Instytutu. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie internetowej IChF.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.