Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 10.04.2024

ZAWIADOMIENIE

Publiczna obrona pracy doktorskiej (w języku polskim)

mgr Paulina Wach

„Chemiczna Charakteryzacja Wtórnego Aerozolu Organicznego z Izoprenu w Atmosferze z Wykorzystaniem Metod LC-MS/MS”

w dniu 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 10:30

w Auli Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa).

Promotor - prof. dr hab. inż. Rafał Szmigielski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)

- dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, profesor uczelni (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714