Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 29.02.2024

ZAWIADOMIENIE

Publiczna obrona pracy doktorskiej (w języku polskim)

mgr inż. Klara Nestorowicz

„Analiza wtórnego aerozolu atmosferycznego z izoprenu i butadienu za pomocą sprzężonych technik spektrometrii mas”

w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 13.30

w Auli Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa).

Promotor - prof. dr hab. inż. Rafał Szmigielski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy - dr inż. Krzysztof Rudziński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)

- prof. dr hab. Piotr Stefanowicz (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714