Twój doktorat w IChF: rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD startuje 6 maja!

Data wpisu: 22.03.2024

Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF) oferuje studia doktoranckie w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Biomedycznych (Warsaw-4-PhD). Założona w 2019 roku Szkoła Warsaw-4-PhD skupia 9 warszawskich instytucji naukowych, zaangażowanych we współtworzenie szkoły. Szkoła oferuje interdyscyplinarne kształcenie w 4 dyscyplinach naukowych: biologii, chemii, fizyce i medycynie. Każda z instytucji kształci doktorantów w wiodącej dziedzinie naukowej. Nabór na studia doktoranckie odbywa się trzy razy w roku.

Najbliższa rekrutacja startuje już 6 maja 2024 r.! Zachęcamy wszystkich potencjalnych kandydatów do kontaktowania się z koordynatorami interesujących ich projektów z wyprzedzeniem, aby dowiedzieć się więcej szczegółów! IChF oferuje także płatne staże w celu zapoznania kandydatów z badaniami prowadzonymi w instytucie (zwykle 1-3 miesiące do uzgodnienia z opiekunem). W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt z potencjalnymi opiekunami.

Obecnie nasz Instytut oferuje osiem projektów badawczych do realizacji na poziomie studiów doktoranckich:

Ważne informacje:

 • Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej jest bezpłatna.
 • Za naukę w Szkole Doktorskiej nie pobiera się opłat.
 • Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 • Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok akademicki znajdują się w zakładce Dokumenty.
 • Dopuszcza się kandydowanie do Szkoły osób, które nie posiadają tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, lecz uzyskają go do dnia zakończenia rekrutacji. W takim przypadku do dnia zakończenia rekrutacji wymagane jest złożenie dyplomu lub pisemnego oświadczenia o uzyskaniu stopnia magistra lub równoważnego.

Harmonogram rekrutacji

Kandydaci aplikują online do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024-2025, składając wymagane dokumenty. Poniżej znajdują się najistotniejsze daty dla trzech oferowanych rund rekrutacyjnych:

Ogłoszenie naboru:

 • 6 maja 2024 r. – pierwsza tura rekrutacji
 • 12 lipca 2024 r. – druga tura rekrutacji
 • 5 grudnia 2024 r. – trzecia tura rekrutacji

Nabór wniosków online kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024-2025:

 • od 20 maja 2024 r. do 2 czerwca 2024 r. – pierwsza tura rekrutacji
 • od 26 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r. – druga tura rekrutacji
 • od 19 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r. – trzecia tura rekrutacji

Terminy rozmów rekrutacyjnych dla kandydatów:

 • od 24 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r. – pierwsza tura rekrutacji
 • od 2 września 2024 r. do 11 września 2024 r. – druga tura rekrutacji
 • od 27 stycznia 2025 r. do 30 stycznia 2025 r. – trzecia tura rekrutacji

Ogłoszenie wyników:

 • po 5 lipca 2024 r. – pierwsza tura rekrutacji
 • po 13 września 2024 r. – druga tura rekrutacji
 • od 31 stycznia 2025 r. – trzecia tura rekrutacji

Kandydaci, którzy przejdą do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowy drogą mailową.

Zasady rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) znajdują się pod następującym linkiem: https://warsaw4phd.eu/yleerdad/2022/09/Recruitment-Policy-2022_FIN.pdf.

Więcej informacji o Szkole Warsaw-4-PhD School znajduje się na stronie: https://warsaw4phd.eu/en/.