Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 11.04.2024

ZAWIADOMIENIE 

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

23 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 14.00

mgr Abdul Qayyum

„Titania-based photocatalysts prepared by sonication in understanding the selective oxidation of lignin-inspired molecules to phenolics”

Informacje dodatkowe:

Promotor - prof. dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci   

- prof. dr. Françoise Jerome (Centre national de la recherche scientifique - CNRS, University of Poitiers / Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers - IC2MP)

- prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Katedra Technologii Chemicznej)

- prof. dr. Rajender S. Varma (U. S. Environmental Protection Agency / National Risk Management Research Laboratory)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku angielskim za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.