Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 23.01.2024

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

9 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 11.30

Francesco Nalin, M.Sc.

„Novel Microfluidic Strategies for Droplet Generation and Flow Control with Applications in Biotechnology”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy: dr Marco Costantini (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

prof. Andrea Barbetta (Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Chimica)

dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, profesor uczelni (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

dr hab. Piotr Korczyk, profesor instytutu (Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii (ZBiMM), Pracownia Modelowania w Biologii i Medycynie (PMBM))

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku angielskim, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.