Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 21.12.2023

ZAWIADOMIENIE 

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

w dniu 3 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 10.00

mgr Patrycja Natalia Łach

„Polimery wdrukowane molekularnie w czujnikach chemicznych elektrochemicznie rozpoznających wybrane substancje toksyczne za pomocą 'efektu bramki'”

Informacje dodatkowe:

Promotor - prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy - dr inż. Maciej Cieplak (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci   

- prof. dr hab. inż. Elżbieta Janina Malinowska (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

- prof. dr hab. Andrzej Lewenstam (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki )

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku polskim za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.