Rusza komercyjna inicjatywa Cell-IN

Data wpisu: 31.03.2022

Do grona komercjalizacji prowadzonych w IChF PAN dołącza inicjatywa Cell-IN.

Cell-IN oferuje odczynnik umożliwiający wprowadzenie różnych typów makromolekuł (od polimerów, białek po cząsteczki DNA) do wnętrza komórek ssaczych.

Działanie produktu Cell-IN opiera się na zjawisku dezintegracji pęcherzyków wewnątrzkomórkowych pod wpływem szoku osmotycznego. Podczas dezintegracji, próbniki znajdujące się w pęcherzykach uwalniane są do wnętrza komórki. Cell-IN został opracowany jako czynnik wspomagający ten proces – kluczowa dla wydajności wprowadzania próbników do cytoplazmy okazała się nanostruktura roztworu roboczego.

Produkty Cell-IN charakteryzuje korzystna cena – dzięki niskim kosztom produkcji oraz możliwości wyboru wielkości produktu dostosowanej do konkretnych warunków eksperymentalnych.

Na podstawie dotychczasowych badań potwierdzono działanie produktu Cell-IN dla szerokiego spektrum próbników (barwniki, polimery, białka, kwasy nukleinowe, nanocząstki), jak również typów komórek (komórki normalne, nowotworowe, nabłonkowe, mezenchymalne). Cell-IN pozwala wprowadzać próbniki o wielkościach od pojedynczych nanometrów do ponad 100 nm, co jest cechą wyróżniającą na rynku. Ponadto potwierdzono wysoką żywotność (>80%) komórek poddanych procedurze Cell-IN, do 3 dni od jej przeprowadzenia.

Metoda otrzymywania produktu jest już zgłoszona do Urzędu Patentowego: P.437320 (17/03/2021).

Więcej informacji o inicjatywie Cell-IN na stronie https://cell-in.eu/