Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w języku polskim)

Data wpisu: 10.11.2021

Warszawa, 5 listopada 2021 r.

SRN.431.6.2021

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00

mgr Marta Agnieszka Pilz

„Application of Fluorescence Correlation Spectroscopy to biology and medicine: structural studies of the biological matter”

Promotor: prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy: dr Karina Kwapiszewska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Adam Patkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Ryszard Stolarski (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Jerzy Dobrucki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

dr hab. Rafał Szmigielski, profesor instytutu