Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 29.06.2022

Warszawa, 28 czerwca 2022 r.

SRN.431.8.2021.2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

6 lipca 2022 r. (środa) o godz. 10.00

Viknasvarri Ayerdurai, M.Sc.

„Molecularly imprinted polymers-based chemosensors for selective determination of chosen food toxins”

Promotor - prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy - dr Maciej Cieplak (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

prof. dr hab. Dorota Ewa Maciejewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Organicznej)

prof. dr hab. Hanna Radecka (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk)

prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, profesor instytutu