Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 26.06.2023

Publiczna obrona pracy doktorskiej (w języku angielskim)

mgr Artur Ruszczak

Improvement of microbial assays in water-in-oil droplets

w dniu 11 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 11.00

w Auli Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa).

Informacje dodatkowe:

Promotor - prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Drugi promotor - dr Ott Scheler (Uniwersytet Techniczny w Tallinnie, Tallinn, Estonia)

Promotor pomocniczy - dr Ladislav Derzsi (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci     - prof. dr hab. inż. Michał Chudy (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

                       - dr hab. Sławomir Jakieła, profesor uczelni (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki)

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Instytutu. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie internetowej ICHF: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714