Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 4.11.2022

Warszawa, 2 listopada 2022.

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 11.00

mgr inż. Helena Lidia Butkiewicz

„Badania strukturalne układów supramolekularnych opartych na pillar[n]arenach”

Promotor:

dr hab. Oksana Danylyuk, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Kozioł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii)

dr hab. Agnieszka Janiak, profesor uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)

dr hab. inż. Izabela Madura, profesor uczelni (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku polskim, w auli Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa).

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

dr hab. Rafał Szmigielski, profesor Instytutu