Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w języku polskim)

Data wpisu: 13.10.2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej (w języku polskim)

w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 11.00

mgr Marta Adrianna Podrażka

„Nowoczesne układy do badań procesów przeniesienia jonów”

Promotor - dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy - dr Emilia Witkowska Nery (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

- dr hab. Marcin Karbarz (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Instytutu. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie internetowej IChF i BiP: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.