Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 31.08.2022

Warszawa, 31 sierpnia 2022 r.

SRN.431.7.2021.2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

9 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00

Rashmi Runjhun, M.Sc.

“From selected lead halide perovskite materials to solar cell devices”

Promotor - prof. dr hab. Janusz Lewiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy - prof. Michael Grätzel (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland)

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Władysław Grzegorz Wieczorek (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

prof. dr hab. Marcin Ziółek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki)

prof. dr hab. Paweł Kulesza (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

dr hab. Volodymyr Sashuk, profesor instytutu