Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 9.12.2021

Warszawa, 8 grudnia 2021 r.

SRN.431.15.2020.2021

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 10.00

mgr Natalia Pacocha

„High-throughput and precise methods for bacteria counting, identification and antibiotic susceptibility testing”

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy: dr Ott Scheler (Uniwersytet Techniczny w Tallinnie, Tallinn, Estonia)

Recenzenci:

prof. dr hab. Michał Chudy (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

dr Lars Renner (Leibniz Institute for Polymer Research Dresden, Institute of Biofunctional Polymer Materials)

dr hab. Piotr Korczyk, profesor instytutu (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, profesor instytutu