Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 12.05.2023

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Marzena Barbara Łazarczyk

"Węglany: klasyczne i nieklasyczne ścieżki nukleacji i transformacji”

w dniu 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 15.30

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Informacje dodatkowe:

Promotor  - dr hab. Piotr Zarzycki, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy - dr Karolina Kędra (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- dr hab. Robert Charmas, prof. uczelni (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)

- dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni (Politechnika Warszawska, Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714