Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 4.05.2023

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Jan Władysław Nawrocki

„Kompleksy metali przejściowych z ligandami karboksylanowymi i karboksyamidowymi jako prekursory materiałów funkcjonalnych”

w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Informacje dodatkowe:

Promotor         - prof. dr hab. Janusz Lewiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci     - prof. dr hab. Barbara Sieklucka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii)

- prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714