Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 10.03.2023

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Anna Maria Cieślak

„Koloidalne nanokryształy tlenku cynku: metaloorganiczna ścieżka syntezy, funkcjonalizacja, charakteryzacja i zastosowanie”

w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Promotor:

prof. dr hab. Janusz Lewiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

prof. dr Bartosz Grzybowski (Instytut Chemii Organicznej PAN)

prof. dr hab. Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku polskim, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.