Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 19.11.2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.30

Mounika Rapolu, M.Sc.

„Contrast enhancement in optical coherence angiography for brain imaging”

Promotor - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK (Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

- dr hab. inż. Małgorzata Szczerska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej)

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Instytutu. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie internetowej oraz BIP IChF.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.