Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 16.09.2021

Warszawa, 15 września 2021 r.

SRN.431.2.2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

29 września 2021 r. (środa) o godz. 12.00

Airit Agasty, M.Sc.

„Scaling model for macroscopic viscosity analysis of polymer solutions”

Promotor: 

- prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)

- prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny)

- prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

prof. dr hab. Jerzy Górecki