Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 6.06.2022

Warsaw, June 1, 2022

SRN.431.14.2020.2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 8.30

Ashmita Bose, M.Sc.

„Evolutionary algorithms as a tool for designing chemical computers”

Promotorzy:

prof. dr hab. Jerzy Górecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

prof. Peter Dittrich (Friedrich-Schiller-University Jena, Institute of Computer Science, Bio Systems Analysis Group)

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Orlik (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

prof. dr hab. Adam Gadomski (Politechnika Bydgoska)

prof. dr hab. Teresa Kowalska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.  

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej

prof. dr hab. Alina Ciach