Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 22.02.2022

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

w dniu 4 marca 2022 r. (piątek) o godz. 9.00

mgr inż. Michał Jan Horka

„Zautomatyzowane systemy mikroprzepływowe do prowadzenia badań w fizyce, chemii i biologii z wykorzystaniem kapilar wykonanych z polimerów fluorowych”

Promotor:

- prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy:

- dr Karol Makuch (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. inż. Artur Dybko (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

- dr hab. Sławomir Jakieła, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki))

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.