Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 14.09.2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

mgr inż. Marty Majewskiej

„Badanie mechanizmów oddziaływania peptydów przeciwdrobnoustrojowych na modelowe błony biologiczne za pomocą technik elektrochemicznych, spektroskopowych i mikroskopii sił atomowych”

Promotorzy: 

- prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

- dr Piotr Pięta (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. Maciej Kozak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- prof. dr hab. Sławomir Sęk (Uniwersytet Warszawski)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.