Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 20.06.2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11.00

Nabila Yasmeen, M.Sc.

„Electrochemically synthesized functional polymers in macromolecular architectures and diagnostics”

Promotorzy:

prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

dr. Mathieu Etienne, Ph.D. (Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, the Laboratory of Physical Chemistry and Microbiology for Materials and the Environment - LCPME, Villers-les-Nancy, France)

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbigniew Stojek (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. n. farm. Piotr Luliński (Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.