Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 27.01.2022

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

w dniu 18 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 10.00

mgr inż. Emil Kowalewski

„Reakcje katalitycznego uwodornienia do zastosowań technologicznych i w ochronie środowiska naturalnego”

Promotor:

- dr hab. Anna Śrębowata, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

- prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.