Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 25.08.2021

Warszawa, 24 sierpnia 2021 r.

SRN.431.4.2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

3 września 2021 r. (piątek) o godz. 9.00

Ying Zhou, M.Sc.

„Equilibrium constants determination for anthracycline-DNA interactions: from aqueous solution to single cell study”

Promotorzy:

prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Adam Patkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Anna Maria Nowicka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Doktorskiej

Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski