Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 12.01.2022

Warszawa, 11 stycznia 2022

SRN.431.4.2020.2022

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

Faria Khan, M.Sc.

„Chemical Profiling and Toxicological Assessment of Atmospheric Aerosol Using Human Lung Cells”

Promotorzy:

dr hab. Rafał Szmigielski, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

prof. dr Jason D. Surratt (University of North Carolina at Chapel Hill)

Recenzenci:

prof. dr hab. Lidia Wolska (Gdański Uniwersytet Medyczny)

prof. dr Arthur Chan (University of Toronto)

prof. dr hab. Henryk Mazurek (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

prof. dr hab. Ewa Bulska