Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 12.10.2021

11 października 2021 r.

SRN.431.17.2020.2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00

mgr inż. Izabela Olszowska-Łoś

„Nowe, fizykochemiczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych oparte o zjawisko fotoluminescencji”

Promotor - prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy - dr Adam Leśniewski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

dr hab. Robert Pązik, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha, prof. IES (Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

prof. dr hab. Jacek Waluk