Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 10.03.2022

Warszawa, 9 marca 2022

SRN.431.5.2020.2022 

ZAWIADOMIENIE 

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 

Kumar Sarang, M.Sc. 

„Atmospheric Secondary Organic Aerosol: Kinetic and Chemical Studies of in-Cloud Reactions of Selected Plant Volatiles” 

Promotorzy:  

dr hab. Rafał Szmigielski, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN) 

dr. Irena Grgić, Ph.D., associate professor (National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia) 

Recenzenci: 

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) 

prof. dr hab. Tomasz Gierczak (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego) 

prof. dr hab. Magda Claeys (University of Antwerp, Belgium) 

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.  

Przewodniczący Komisji Doktorskiej 

prof. dr hab. Janusz Jurczak