Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 27.06.2023

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

13 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00

mgr inż. Bartosz Romuald Zawadzki

„Otrzymywanie półproduktów farmaceutycznych w przepływowych procesach katalitycznego uwodornienia”

Promotor:

dr hab. Anna Śrębowata, profesor instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

prof. dr hab. Kinga Góra-Marek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii)

dr hab. Maciej Trejda, profesor uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)

dr hab. inż Agnieszka Ruppert, profesor uczelni (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku polskim za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej

prof. dr hab. Małgorzata Witko