Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 1.07.2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 10:00

mgr Jan Bogusław Stępień

„Symulacje numeryczne morfologii warstw pasywnych na powierzchniach elektrod metalicznych”

Promotor:

- dr hab. Janusz Stafiej, prof. uczelni (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ (Politechnika Śląska)

- dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom,

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.