Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 16.09.2022

Warszawa, 14 września 2022.

SRN.431.6.2020.2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

3 października 2022 r. (poniedziałek), o godz. 11.00

Jeel Linesh Raval, M.Sc.

„Shapes and shape transformations of vesicles induced by their adhesion to rigid surfaces”

Promotorzy:

prof. dr hab. Wojciech Goźdź (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

prof. ddr. Aleš Iglič (University of Ljubljana, Slovenia)

Recenzenci:

dr hab. Bartosz Jan Różycki, profesor instytutu (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Paweł Bryk, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Maria Lidia Ekiel-Jeżewska (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

prof. dr hab. Andrzej Poniewierski