Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 19.05.2022

Warsaw, 18 maja 2022 

SRN.431.9.2021.2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN 

ZAWIADOMIENIE 

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

8 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 13.00 

Jyoti, M.Sc. 

„Carbazole and acrylate molecularly imprinted polymers and their application as recognition units in electrochemical chemosensors for selective determination of chosen drug substances” 

Promotor - prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (Instytut Chemii Fizycznej PAN) 

Promotor pomocniczy - dr inż. Krzysztof Noworyta (Instytut Chemii Fizycznej PAN) 

Recenzenci: 

prof. dr hab. Paweł Kulesza (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) 

prof. Peter A. Lieberzeit (Universität Wien, Institut für Physikalische Chemie) 

prof. dr hab. Małgorzata Zagórska (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej) 

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.  

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej

prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson