Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 14.06.2023

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

„Makroskopowe właściwości reologiczne roztworów makromolekuł”

w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00

w Auli Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa).

Informacje dodatkowe:

Promotor         - prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci     - prof. dr hab. inż. Henryk Galina (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
                        - prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)