Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 31.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9:00

mgr inż. Bartłomiej Bończak

„Nanocząstki złota sfunkcjonalizowane za pomocą ligandów zawierających grupy electro- i fotoaktywne”

Promotor:

- prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci:

- prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

- dr hab. Wiktor Lewandowski (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom,

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

Prof. dr hab. Robert Kołos