Polsko-Japońskie Sympozjum poświęcone zjawiskom samoorganizacji czasowo-przestrzennej 2022

Data wpisu: 8.11.2022

W ramach dwudniowego Sympozjum przedstawionych zostanie kilkanaście referatów poświęconych zjawiskom dalekim od równowagi w układach fizyko-chemicznych. Szczególną uwagę poświęcimy konwersji energii chemicznej w kinetyczną, co można zaobserwować jako "samoczynny" ruch obiektów na powierzchni cieczy. Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzia ZOOM. Program sympozjum i linki do poszczególnych dni są w programie. Godziny referatów są podanie w czasie japońskim (JST);  w listopadzie CET = JST - 8h.

Link: Program Sympozjum