Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 29.01.2021

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Szewczyk-Najewskiej „Fotoprzełączalna kataliza w układach koloidalnych” w dniu 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Meeting ID: 990 0901 5879

Passcode: 021168

Informacje dodatkowe:
Promotor - dr hab. Volodymyr Sashuk, prof. instytutu (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Recenzenci - dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii) - prof. dr hab. Szczepan Janusz Zapotoczny (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Instytutu. Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie IChF PAN: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714