Mikrosympozjum 2023

Data wpisu: 15.12.2022

Mikrosympozjum Sprawozdawcze IChF PAN podsumowujące naszą działalność badawczą w roku 2022 odbędzie się online w dniach 17-18.01.2023 z użyciem programu Zoom i funkcjonalności Breakout rooms dla indywidualnych prezentacji posterowych. Podobnie jak w poprzednich latach, oprócz tzw. „Impact talks”, zaplanowaliśmy sesje posterowe oraz sesje tzw. szybkich prezentacji. Plan Mikrosympozjum i sesji posterowych oraz instrukcja Zoom dostępne są w Intranecie w sekcji Nauka.