Podsumowanie Mikrosympozjum

Data wpisu: 29.01.2021

Doroczne Mikrosympozjum IChF PAN miało miejsce w dniach 19-20.01.2021, po raz pierwszy w formie zdalnej. Odbyło się 8 wykładów, 37 prezentacji flash oraz zostało zaprezentowanych 71 posterów z dokonaniami naukowymi naszych pracowników. W szczytowym momencie w wydarzeniu brało udział 182 uczestników.

Oto jak podsumował Mikrosympozjum Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Marcin Opałło:

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję wszystkim za aktywne uczestnictwo w Mikrosympozjum Sprawozdawczym 2020 a w szczególności osobom wygłaszającym prezentacje ustne, prezentującym postery, przewodniczącym sesji, członkom Komisji d/s odbioru prac naukowych oraz osobom, które brały udział w organizacji Mikrosympozjum. Tym ostatnim szczególnie dziękuję za przygotowanie jego zdalnej formuły.

Komisja d/s odbioru prac naukowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN z 2020 roku uznała za szczególnie wyróżniające się następujące postery:

Nagrodę publiczności uzyskał poster:

Two photon excited fluorescence of the human eye in vivo, J. Milkiewicz, J. Bogusławski, S. Tomczewski, P. Ciąćka, D. Stachowiak, A. Głuszek, A. Hudzikowski, G. Soboń, Ł. Kornaszewski, M. Wojtkowski

Laureatom serdecznie gratuluję.

Marcin Opałło

Dyrektor Instytutu