Instytut Chemii Fizycznej najbardziej prodoktoranckim instytutem PAN

Data wpisu: 22.11.2018

Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska wśród uczelni oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk wygrały konkurs na najbardziej prodoktoranckie instytucje naukowe. Krajowa Reprezentacja Doktorantów rozstrzygnęła wyniki konkursów PRODOK i PROPAN.

Konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK odbył się już po raz jedenasty. Po raz szósty zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

W konkursie oceniane są między innymi regulaminy studiów doktoranckich, stypendia przyznawane przez uczelnie, warunki funkcjonowania samorządu doktorantów czy obecność ich przedstawicieli w uczelnianych gremiach. Analizie podlegają także badania naukowe doktorantów, granty i dofinansowania zdobyte przez nich na prowadzenie studiów oraz wspieranie współpracy międzynarodowej.

W rozstrzygniętej edycji konkursu organizatorzy otrzymali 30 zgłoszeń od uczelni z całego kraju oraz 23 zgłoszenia od instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzących studia doktoranckie.

W konkursie PRODOK na najbardziej prodoktoranckie uczelnie wygrały ex aequo Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński. Trzecie miejsce zajęły Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Gdańska.

Kapituła konkursowa PRODOK przyznała także wyróżnienia. Za bardzo dobry wynik w kategorii Uczelnie Techniczne trafiło ono do Politechniki Wrocławskiej; za bardzo dobry wynik w kategorii Uczelnie Medyczne do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; za bardzo dobry wynik w kategorii Uniwersytety dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W konkursie PROPAN na prodoktoranckie instytuty Polskiej Akademii nauk zwyciężył Instytut Chemii Fizycznej PAN. Drugie miejsce zajął Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, z kolei trzecie Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienie za najlepszy wynik wśród instytutów wydziału V dla Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/