IChF dla naukowców z Ukrainy

Data wpisu: 24.03.2022

Instytut Chemii Fizycznej PAN włączył się w pomoc ukraińskim naukowcom, którzy stracili możliwość bezpiecznego życia i kontynuowania swojej pracy naukowej po agresji Rosji na Ukrainę. Do dnia 23.03.2022 pracę w zespołach badawczych IChF PAN podjęło pięć naukowczyń z Ukrainy – pozycje te zostały sfinansowane z środków własnych Instytutu. Dodatkowo, trzy naukowczynie otrzymały trzymiesięczne stypendia przyjazdowe z środków Polskiej Akademii Nauk. Już wkrótce pierwsi ukraińscy naukowcy skorzystają także z możliwości jaką stworzyło Narodowe Centrum Nauki w ramach już realizowanych grantów. Instytut wspiera obywateli Ukrainy w Polsce także poprzez udostępnienie pokoi gościnnych dla uchodźców. Pragniemy jednocześnie podziękować wszystkim pracownikom Instytutu za zaangażowanie we wsparciu naszych gości.