Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 14.11.2023

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00

mgr inż. Sandra Katarzyna Kosiorek

Makrocykliczne związki jonowe o strukturze filarowej – synteza, właściwości kompleksujące i katalityczne

Promotor:      

- dr hab. Volodymyr Sashuk, prof. instytutu (IChF PAN) 

Recenzenci:

- dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. uczelni (UMK) 

- dr hab. Artur R. Stefankiewicz, prof. uczelni (UAM)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku polskim, w Auli Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa).