Badania, edukacja, wdrożenia

Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Badania, edukacja, wdrożenia.
Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat.

Poznaj lepiej Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie należy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą chemią i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytut został powołany 19 marca 1955 r. jako pierwszy instytut chemiczny Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie IChF jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej.

Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Zatrudniamy ponad 200 pracowników naukowych, w tym 20 z tytułem profesora.

Wykłady i seminaria

31 marca 2023

Topic: journal article Friedel Oscillations Induced by Magnetic Skyrmions: From Scattering Properties to All-Electrical Detection

Discussion leader: dr Aleksandra Siklitckaia (Team 20 Cooperative Catalysis)
Coffee semiar IN-PERSON at IChF Conference Room
5 kwietnia 2023

Single- and multilayer graphene: Influence of the number of layers on the interaction with single dye molecules

Karolina Zielonka, Team 29 Photophysics and spectroscopy of photoactive systems
Seminar of the Photochemistry and Spectroscopy Department ONLINE
Zobacz więcej

Wykłady i seminaria