Młodzi badacze nagrodzeni medalem

Czas czytania: około 6 minut

Młodzi badacze nagrodzeni medalem

Za nami rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu Złoty Medal Chemii, w którym wyłoniono autorów najlepszych prac licencjackich i inżynierskich w dziedzinie chemii realizowanych i obronionych w aktualnym roku akademickim.

Złoty Medal Chemii został wręczony po raz pierwszy w 2011 roku przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF) w Warszawie wspólnie z firmą DuPont. To właśnie te jednostki  z inicjatywy prof. Roberta Hołysta utworzyły konkurs dla młodych, ambitnych badaczy gotowych na podbój świata nauki. Ideą konkursu jest docenienie zdolnych studentów i absolwentów, którzy nie tylko napisali wyróżniające się prace licencjackie i inżynierskie, ale także mają bardzo dobre wyniki w nauce i są gotowi na kontynuację edukacji na studiach II oraz III stopnia podążając drogą nauki. Co więcej, wielu finalistów ma już na koncie pierwsze artykuły naukowe i aktywnie prowadzi prace badawcze wiążąc swoją przyszłość z karierą naukowca. Konkurs powstał z myślą o promocji zdolnych, młodych badaczy i przede wszystkim rozwoju polskiej nauki. Wszak, inwestycja w młodych naukowców jest inwestycją w przyszłość.

I choć Złoty Medal Chemii ma już 13-letnią tradycję, nadal jest jedynym konkursem w Polsce za najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów studiów I stopnia w naukach ścisłych i od długiego czasu cieszy się  dużą popularnością i prestiżem. W tym roku do konkursu przystąpiły 43 osoby z najdalszych zakątków w Polsce z 14 różnych uczelni. Zgodnie z regulaminem konkursu do finału przeszło 15 osób, z których wybrano w kolejnym etapie 9 laureatów.  Nagrody przyznano w kategoriach: 3 medale - złoty, srebrny i brązowy oraz 4 wyróżnienia, a także 3 wyróżnienia specjalne od firmy DuPont za prace o największym potencjale wdrożeniowym. Również sami finaliści przyznali nagrodę finalistów uczestnikowi, który w najciekawszy sposób przedstawił swoje badania naukowe.

Złoty Medal Chemii zdobyła Róża Okoń za pracę pod tytułem “Comparative assessment of the photochemistry of N7- and N9-adenosine (Ocena porównawcza fotochemii N7- i N9 – adenozyny)”.

Srebrny Medal Chemii zdobyła Karolina Wrochna za pracę zatytułowaną „Otrzymywanie kompleksów bioroorganicznych typu BODIPY wykazujących absorpcję w zakresie światła czerwonego do zastosowań w terapii fotodynamicznej”.

Brązowy Medal Chemii otrzymał Łukasz Jakubski za pracę inżynierską pod tytułem “Zastosowanie kombinacji magnetytu z magnesem molekularnym, jako wypełnienia membran alginianowych w procesie odwadniania etanolu techniką perwaporacji”.

Pozostali laureaci to Paweł Bonarek, Bartosz Godlewski, Patrycja Grabowska, Małgorzata Noworyta, Kamil Szychta, i Mateusz Zygadło.

Tym samym nagrodzeni dołączyli do społeczności akademickiej działającej na rzecz rozwoju wielu dziedzin nauki i z pewnością w najbliższym czasie, jak i za kilka lat, a może nawet dekad niejednokrotnie o Nich usłyszymy.

Wśród laureatów ubiegłych edycji konkursu nie brakuje wielu barwnych uczestników i ciekawych zwrotów akcji. Niektórzy przystąpili do konkursu dwukrotnie i dwukrotnie zdobyli nagrody broniąc dwa licencjaty z różnych dziedzin np. chemii i fizyki, tak jak Zofia Dziekan, która bez przerwy prowadzi badania naukowe i rozwija się na wielu polach. Inni utknęli w podróżny nie mogąc na czas dotrzeć na galę finałową, to też w chwili dotarcia na zakończenie, całą galę rozdania nagród powtórzono. Inni przystępowali do prezentacji wyników z pracy online z drugiego końca świata i choć prezentowali w środku nocy będąc w innej strefie czasowej, to stanęli na podium ze Złotym Medalem. Mowa tu o Martynie Osadzie. Śledząc losy laureatów nie sposób nie dostrzec tych, którzy pną się po szczeblach kariery akademickiej. Laureat pierwszej edycji konkursu Marcin Runowski obecnie jest już profesorem uczelni na UAM. Ten konkurs to inkubator talentów tworzący społeczność młodych naukowców otwartych na nowe i nieznane, dający możliwość poznania tych, którzy mają pasje i nie straszne im innowacje. Organizatorzy stawiają na tych, którzy wykazują największy potencjał, aby zmieniać świat.

Kandydatów ocenia interdyscyplinarna grupa ekspertów zarówno z nauki, jak i z przemysłu. Laureaci są wybierani w drodze dwuetapowego konkursu, w którym ocenia się jakość przedłożonej pracy, dorobek naukowy, samodzielność w pracy badawczej, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, a także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi badawczych w pracach eksperymentalnych oraz teoretycznych. Oprócz wymaganych dokumentów tj. praca licencjacka/inżynierska, CV kandydata i wykaz ocen, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu – finału konkursu, zobligowani są do wygłoszenia prezentacji referującej Ich prace i aktywnego udziału w dyskusji w gronie wszystkich finalistów oraz panelu kapituły konkursowej. Finał jest nie lada wydarzeniem, który ma uroczysty charakter i zostaje w pamięci uczestników na długo. Jest też niebywałą okazją do wykazania się wiedzą w dziedzinie, w której napisano pracę oraz wykazania się umiejętnościami oratorskimi. To jednak nie wszystko, liczy się także zaangażowanie i charyzma. Oprócz nagród finansowych i rzeczowych sponsorowanych przez DuPont oraz IChF PAN laureaci otrzymują dyplomy. Uroczystość wręczenia nagród ma podniosły charakter podkreślający rangę badań młodych badaczy. Ponadto, wszyscy finaliści konkursu mogą odbyć staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej PAN i prowadzić bezpłatnie badania w jego laboratoriach.

„Z dumą obserwujemy rozwój kariery naukowej laureatów Złotego Medalu Chemii. To już często samodzielni badacze, którzy z dużym zaangażowaniem rozwijają różne dziedziny chemii. Niektórzy z nich tworzą już własne zespoły badawcze zarażając kolejne pokolenie swoją pasją.” – podkreśla prof. Robert Nowakowski z IChF PAN, który już od dziesięciu lat koordynuje przebieg konkursu z ramienia Instytutu.

Warto podkreślić iż, laureaci konkursu nie spoczywają na laurach kontynuując badania i często aplikując do kolejnych konkursów, które w wielu przypadkach również wygrywają. Tylko w ostatnich latach laureaci Złotego Medalu Chemii zostali choćby laureatami Diamentowego Grantu i Perły Nauki. Są też laureatami konkursów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wyróżnione prace magisterskie, Nagrody im. Janiny Janikowej, oraz wyróżnione prace doktorskie z chemii. .

Złoty Medal Chemii to ważne wyróżnienie o znaczącej wartości naukowej. Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez prof. dr hab. Maciej Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej PAN.

Nagrodzonym gratulujemy, a przed nami kolejny konkurs. Już za rok wyłonione zostaną kolejne nazwiska, których postępy w nauce warto śledzić. Więcej szczegółów o obecnej i nadchodzącej edycji konkursu jest dostępna na stronie internetowej http://www.zlotymedalchemii.pl/

KONTAKT:

Prof. Robert Nowakowski

Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences

Więcej szczegółów:

http://www.zlotymedalchemii.pl/

  • Autor: Dr Magdalena Osial
  • Kontakt: magdalena@osial.eu
  • Materiał graficzny: Grzegorz Krzyżewski
  • Data wpisu: 22.01.2024