Dream Chemistry Award czeka na chemików z ambitnymi ideami naukowymi

Czas czytania: około 4 minuty

Dream Chemistry Award czeka na chemików z ambitnymi ideami naukowymi

Gdy już staną się rzeczywistością, marzenia badaczy i inżynierów potrafią zmienić świat. Wiele wartościowych naukowych wizji pozostaje jednak wciąż niezauważonych. Ich promowaniu służy konkurs Dream Chemistry Award, którego tegoroczną edycję, właśnie się rozpoczynającą, po raz pierwszy zorganizowano wspólnymi siłami czołowych instytutów chemicznych Polskiej i Czeskiej Akademii Nauk.

W pierwszych dniach kwietnia rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Dream Chemistry Award na najbardziej interesujący, wizjonerski projekt naukowy z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią, medycyną lub inżynierią materiałową. Prestiżowy konkurs jest adresowany do młodych naukowców, doktorów nauk przyrodniczych i technicznych. Zwycięzca tegorocznej rywalizacji otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tys. euro.

Dream Chemistry Award jest przyznawana od 2013 roku. Obecna edycja po raz pierwszy odbędzie się w Pradze. Konkurs został bowiem rozbudowany w przedsięwzięcie międzynarodowe: do dotychczasowego organizatora, Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie, dołączył Instytut Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk (IChOiB CzAN) w Pradze.

„Zaangażowanie czołowego instytutu Czeskiej Akademii Nauk podnosi rangę Dream Chemistry Award i pokazuje, jak ważne dla środowiska naukowego jest wspieranie ludzi znakomicie wykształconych, a jednocześnie dążących do ambitnych, może niełatwych do szybkiego zrealizowania, lecz jasno nakreślonych celów. Młodzi naukowcy odniosą z naszej współpracy korzyść dodatkową, ponieważ dzięki wkładowi strony czeskiej konkurs przekształcił się z przedsięwzięcia odbywającego się co dwa lata w imprezę coroczną, organizowaną naprzemiennie, w jednym roku w Warszawie, w kolejnym w Pradze”, mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

„Zależność od systemów grantowych ogranicza kreatywność młodych naukowców, zmusza ich do zajmowania się zagadnieniami w jak największym stopniu realistycznymi i przyziemnymi. W rezultacie młodzi badacze nie mają czasu ani okazji, by poświęcić swą uwagę wielkim ideom. Mamy satysfakcję, że możemy choć na chwilę zmienić tę perspektywę. Zamiast ograniczać kreatywność młodych, pozwalamy ich ideom swobodnie się rozwijać”, mówi dr Zdeněk Hostomský, dyrektor IChOiB CzAN.

Dream Chemistry Award to konkurs dla naukowców w wieku do 37 lat, którzy obronili doktorat (w tegorocznej edycji) w roku 2010 lub później. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nominowanie kandydata przez naukowca z tytułem doktora lub wyższym i przynajmniej 10-letnim stażem w naukach ścisłych/przyrodniczych, liczonym od daty publikacji pierwszej pracy naukowej. Nominacje należy przesyłać elektronicznie do 31 lipca 2017 za pomocą formularza na stronie konkursu (www.dreamchemistryaward.org). Zakwalifikowani kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie swych wniosków w terminie do 31 sierpnia. Autorzy pięciu najlepszych projektów będą zaproszeni do Pragi, gdzie 4 grudnia w siedzibie Instytutu Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk zaprezentują swoje idee. Z grona finalistów Komitet Honorowy wyłoni jednego laureata.

Koordynatorem konkursu Dream Chemistry Award po stronie czeskiej jest prof. Pavel Jungwirth (IChOiB CzAN), po stronie polskiej – prof. Robert Hołyst (IChF PAN).

„Naprawdę potężne zmiany nowożytnego świata zawsze były wynikiem przełomów naukowych i technicznych, rodzących się dzięki wizjonerskim ideom badaczy i inżynierów. Chcemy wesprzeć młodych naukowców nadal mających odwagę marzyć – bo to oni mają największe szanse być tymi, którzy wkrótce znów przeobrażą świat”, podkreślają profesorowie Jungwirth i Hołyst.

Zwycięzcą poprzedniej edycji Dream Chemistry Award jest dr Mircea Dincă z Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, USA, zajmujący się katalizą związków chemicznych odgrywających istotną rolę we współczesnym przemyśle. Jego dalekosiężną wizją jest minimalizowanie kosztów energetycznych i środowiskowych związanych z wytwarzaniem produktów chemicznych poprzez użycie rozwiązań inspirowanych przyrodą, zwłaszcza komórkami żywych organizmów, w których reakcje katalityczne zachodzą ze szczególnie dużą wydajnością. Wykład laureata z 2015 roku można obejrzeć pod adresem https://www.youtube.com.

Dodatkowe informacje o konkursie Dream Chemistry Award można znaleźć pod adresem: http://www.dreamchemistryaward.org.

Informacja prasowa zrealizowana ze środków europejskiego grantu ERA Chairs w ramach programu Horizon 2020.

  • Autor: prof. Pavel Jungwirth, prof. Robert Hołyst
  • Data wpisu: 6.04.2017