Patenty - oferta nr. 26/12

Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOF

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania krystalicznych form materiałów mikroporowatych typu MOF opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+ na drodze mechanicznego ucierania. Materiały oparte na szkielecie nieorganiczno-organicznym o otwartej strukturze porowatej – tzw. MOF (z ang. Metal-Organic Framework) są obecnie przedmiotem szczególnie intensywnych badań. Związki te stanowią nową jakość w chemii materiałów porowatych, a potencjał ich zastosowań jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. katalizę, separację i magazynowanie substancji gazowych, technologię sensorów, optoelektronikę czy zastosowania w farmacji i medycynie. Ostatnio wiele uwagi poświęca się rozwojowi nowych energooszczędnych, ekonomicznych i bezpiecznych dla środowiska technologii syntezy materiałów porowatych typu MOF. W tym kontekście mechanochemia wychodzi naprzeciw nowoczesnym trendom podejścia do syntezy przemysłowej, gdyż prowadzenie reakcji bez użycia rozpuszczalnika wyraźnie zmniejsza koszty syntezy, zużycie energii oraz ilość powstających odpadów, co z kolei pozwala zmniejszyć jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto możliwe jest otrzymanie produktów z większą wydajnością i czystością oraz często przy użyciu reagentów nieaktywnych w konwencjonalnej rozpuszczalnikowej metodzie syntezy.

 • Twórcy:
  Janusz Lewiński, Daniel Prochowicz, Kamil Sokołowski
 • Zalety:
  • Synteza materiałów mikroporowatych typu MOF bez udziału rozpuszczalnika
  • Produkt reakcji otrzymywany jest z wysoką wydajnością i czystością
  • Czas reakcji skrócony do kilkunastu minut
 • Słowa kluczowe:
  materiały mikroporowate, mechanochemia, klaster oksocynkowy, adsorpcja
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Szybka, przyjazna środowisku metoda syntezy materiałów mikroporowatych opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+

 • Stan zaawansowania:
  Etap rozwoju
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Link do publikacji:
Powrót do listy patentów