Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - chemia organiczna

 • Oferta nr. 4/18
 • Nazwa:
  Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego poli(2,3'-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, hormon ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
 • Oferta nr. 12/16
 • Nazwa:
  Makroporowata warstwa, o strukturze odwróconego opalu, poli(2,3'-bitiofenu) semi-kowalencyjnie wdrukowana powierzchniowo ludzką albuminą osocza krwi (HSA) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania HSA
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, albumina osocza krwi ludzkiej
 • Oferta nr. 4/16
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania usieciowanych monowarstw nanometalicznych (membran) na granicy faz ciecz-ciecz oraz stosowane w tym sposobie urządzenie do redukcji powierzchni granicy faz ciecz-ciecz
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki metali, kowalencyjnie związana monowarstwa metaliczna, zjawiska samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz
 • Oferta nr. 4/15
 • Nazwa:
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
 • Słowa kluczowe:
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
 • Oferta nr. 19/14
 • Nazwa:
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
 • Słowa kluczowe:
  monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
 • Oferta nr. 16/13
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu
 • Słowa kluczowe:
  OLED, optoelektronika, fotowoltaika organiczna, fotonika, 1,3,5-triarylobenzen, truksen
 • Oferta nr. 26/12
 • Nazwa:
  Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOF
 • Słowa kluczowe:
  materiały mikroporowate, mechanochemia, klaster oksocynkowy, adsorpcja
 • Oferta nr. 41/11
 • Nazwa:
  Sposób otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, CNTs, brom, bromowanie